Wnioski o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres: 
    Sąd Rejonowy w Strzyżowie
    ul. 3 Maja 14 
    38-100 Strzyżów
  • wysyłając informacje na adres e-mail: sekretariat@strzyzow.sr.gov.pl
  • wysyłając fax na numer: 17 276 11 70
  • osobiście w godzinach urzędowania Sądu.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-12-28 09:59
Opublikowany przez: Pawel Andreasik
Aktualizowany dnia: 2024-02-09 08:59
Aktualizowany przez: Pawel Andreasik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 53